Turkey
Kosovo

17:00 • Sat 12 Nov • World Cup Qualifying

Turkey vs Kosovo